Zaostrzona polityka wobec papierosów

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO do roku 2025 na świecie będzie 1,6 miliarda palaczy. W latach 90-tych Polacy palili aż 100 miliardów papierosów rocznie. W roku 2017 liczba ta spadła do około 40 miliardów. To i tak o wiele za dużo. Najnowsze sondaże CBOS podają, że papierosy pali 31% Polaków.

Nowa dyrektywa unijna

Od maja 2016 roku weszła w życie nowa dyrektywa unijna, która reguluje rynek papierosów, łącznie z e-papierosami. Dyrektywa Unii Europejskiej dała tylko podstawy pod dalsze zaostrzenia. Każdy kraj może sam decydować o zmianie przepisów i tak właśnie zrobił polski rząd.

Papierosy aromatyzowane

Jedną ze zmian jest zakaz produkcji papierosów aromatyzowanych. Do tej porty mentole i inne produkty aromatyzowane sprawiały wrażenie słabszych i mniej szkodliwych, co zachęcało ludzi do palenia. Dodatkowo w UE nie było wprowadzonej standaryzacji produkcji i wobec tego trzeba było wprowadzić zakaz.

Według unijnej dyrektywy, papierosy mentolowe będą zakazane w Unii Europejskiej od maja 2017 roku. W krajach, w których ten produkt przekracza 3% udziałów, surowy unijny zakaz wejdzie w życie od 2020 roku. Polska konsumpcja papierosów mentolowych to aż 20%. Jesteśmy niekwestionowanym liderem eksportu tego typu tytoniu na całą Europę, więc ten przepis dotkliwie w nas uderzy. Szacuje się, że pracę straci ponad 60 tysięcy osób, pracujących w tym sektorze.

Nowe paczki z szokującymi zdjęciami

Kolejną zmianą jest ujednolicenie paczek papierosów i więcej ostrzeżeń o niebezpiecznych i śmiertelnych skutkach palenia. Aż 65% przedniej i tylnej części opakowania musi zawierać zdjęcie, tekst i informację skłaniającą do rzucenia nałogu. W dyrektywie zaznaczono, że na paczkach nie musi być widoczny branding i że można je produkować w jednym kolorze. Na stronach internetowych Unii Europejskiej pojawiły się zestawy zdjęć do umieszczania na opakowaniach papierosów. Większość palaczy zgodnie stwierdza, że te wizerunki są bardzo drastyczne i nieprzyjemne do oglądania, lecz nie zniechęcają do palenia. Nałóg jest silniejszy. Polskie Ministerstwo Zdrowia dodatkowo zakazało reklam i promocji papierosów, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych.

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Nowelizacja ustawy z 1995 roku, to jest Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadziła całkowity zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych.

Wiele osób, pozbawionych możliwości zapalenia zwykłego papierosa, zaczęło korzystać z papierosów elektronicznych. Jednak w 2016 roku rząd uregulował także i tę kwestię. Mowa o Ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zakazująca palenia e-papierosów w miejscach publicznych.

marinate